Anonim

Berikut adalah lima soalan yang guru bertanya kepada diri sendiri sebelum memulakan ekspedisi:

1. Adakah unit kajian berdasarkan konsep luas, menyeluruh?

2. Adakah terdapat contoh-contoh khusus mengenai konsep yang luas untuk memberi satu kepada setiap pelajar yang menyertai unit ini?

3. Adakah sumber (pakar tempatan, peluang perjalanan lapangan dan bahan bertulis) diperlukan untuk setiap pelajar untuk menjalankan penyelidikan mengenai contoh spesifiknya yang sesuai dan sesuai dengan perkembangannya?

4. Adakah konsep dan contoh-contoh khusus memberikan peluang yang besar untuk pelajar untuk mewakili pengetahuan dalam pelbagai media?

5. Adakah produk akhir membolehkan setiap pelajar untuk menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang perkara itu, kecekapan dalam kemahiran penting projek, dan pemahaman tentang hubungan antara konsep luas unit dan contoh khusus murid?