Anonim

Berkesan menjalankan satu atau beberapa kampus komuniti (atau AfterZones) bergantung kepada sokongan pelbagai orang, termasuk kakitangan dari badan perantara dan penyedia program. Berikut adalah struktur organisasi, termasuk peranan dan tanggungjawab kakitangan dan badan pentadbir. Walaupun jenis hierarki ini mengambil masa bertahun-tahun dan banyak sumber untuk ditubuhkan, anda boleh mula kecil dengan hanya satu AfterZone yang terdiri daripada beberapa program selepas sekolah yang diterajui sukarelawan.

Muat turun carta organisasi sistem AfterZone: Perwakilan visual tentang bagaimana sistem selepas sekolah ini berfungsi. (60KB)

Operasi dan Badan Pimpinan

Ahli komuniti dan program memainkan peranan penting dalam perancangan jangka pendek dan jangka panjang dan operasi AfterZones. Berikut adalah senarai koperasi dan bagaimana mereka berfungsi dalam mengawasi matlamat organisasi:

 • Agensi-Agensi Pengurusan Situs Berbasis Masyarakat

  Agensi pengurusan tapak adalah organisasi di kawasan tersebut, seperti YMCA, yang menaja dan mengawasi operasi dan logistik sehari-hari untuk setiap AfterZone. Pekerja Providence After School Alliance mungkin membantu dalam operasi AfterZone, tetapi agensi pengurusan tapak adalah penyelia utama

  Agensi biasanya mempunyai pengawasan terhadap satu sekolah di AfterZone. Penyelaras tapak AfterZone digunakan oleh agensi pengurusan tapak untuk mengawasi AfterZone dengan sokongan dan bimbingan daripada pengurus AfterZone. Organisasi-organisasi ini perlu ditubuhkan dengan prospek kemampanan yang baik (sebagai contoh, pengalaman dengan pelesenan penjagaan kanak-kanak dan struktur untuk pengebilan untuk menerima subsidi penjagaan kanak-kanak). Agensi-agensi pengurusan tapak menerima geran yang besar untuk menyokong operasi AfterZone, seperti melalui pembiayaan dari geran Pusat Pembelajaran Masyarakat Abad 21.

 • Majlis Penyelarasan AfterZone

  Majlis koordinasi AfterZone terdiri daripada wakil-wakil dari rakan kongsi utama masyarakat (seperti pengetua sekolah, wakil perpustakaan, dan pengarah dari agensi pengurusan tapak) di setiap AfterZone. Wakil dari badan pentadbir ini bertindak sebagai pembuat keputusan utama untuk AfterZone. Mesyuarat majlis penyelaras bulanan diadakan untuk membincangkan keperluan program, anggaran, dan isu-isu kakitangan setiap AfterZone, yang dimudahkan oleh pengurus AfterZone.

  Pada permulaannya, anda mungkin hanya mempunyai satu majlis penyelarasan AfterZone, tetapi sebagai bilangan AfterZones berkembang, begitu pula jumlah majlis yang berkaitan. Ahli utama dari setiap Majlis Koordinasi AfterZone berkhidmat sebagai wakil untuk badan yang mengawasi, majlis menyelaras di seluruh bandar.

 • Majlis Koordinasi Keseluruhan

  Majlis koordinasi seluruh bandar adalah tahap tertinggi dari hirarki AfterZone. Sebaik-baiknya, majlis itu hendaklah terdiri daripada dua wakil dari setiap Majlis koordinasi AfterZone. Ahli membincangkan isu-isu besar di seluruh bandar, seperti rancangan perniagaan, pengaturcaraan tahunan, dan penilaian.

  Semasa anda mula membangun rangkaian komuniti program selepas sekolah, jawatankuasa ini mungkin akan dilancarkan ke Majlis koordinasi AfterZone. Pemimpin utama yang berdedikasi kepada belia harus berada di jawatankuasa ini.

Struktur Pengambilan Kakitangan

Muat turun peranan dan tanggungjawab kakitangan: Ringkasan ringkasan para pemain utama dalam operasi AfterZone sehari-hari dan bagaimana mereka berinteraksi (160KB)

Senarai berikut merangkumi pekerja kunci harian PASA dan agensi pengurusan tapak:

 • Pengurus AfterZone adalah pekerja PASA. Orang ini bertanggungjawab untuk mengetuai semua usaha perancangan AfterZone, memudahkan Majlis penyelarasan AfterZone, menyelaraskan dengan rakan kongsi luar tapak, dan menerajui aktiviti peningkatan kualiti.

 • Penyelaras tapak AfterZone adalah pekerja sepenuh masa di agensi pengurusan laman web dan dibiayai melalui geran Pusat Pembelajaran Komuniti Abad 21. Orang ini bertanggungjawab untuk mengetuai aktiviti sehari-hari di tapak sekolah, termasuk berinteraksi dengan pembekal program, menyelia kakitangan program AfterZone dan sukarelawan, dan memudahkan peralihan dan input data.

 • Penghubung selepas sekolah adalah orang kakitangan yang dibiayai oleh sekolah. Ini adalah hubungan sekolah utama yang bertanggungjawab untuk logistik harian dan komunikasi dengan prinsipal, guru, dan kakitangan lain. Untuk butiran lanjut tentang peranan dan tanggungjawab untuk individu ini, muat turun Carta Tanggungjawab AfterZone.

Kakitangan sokongan berikut turut terlibat dalam operasi AfterZone:

 • Pakar Perundangan Belia (pekerja YES) bekerjasama dengan kakitangan dari agensi pengurusan tapak dan pekerja PASA di tempat untuk membantu menguruskan logistik harian tapak AfterZone individu. Pekerja YES menyerahkan makanan ringan, mengambil kehadiran, berfungsi sebagai monitor bas, dan memimpin atau membantu dalam aktiviti program. Pekerja YES juga kritikal dalam mengetuai aktiviti Club AfterZone, yang merupakan sesi pembelajaran satu jam yang diadakan di tapak. Dalam setiap sesi, pekerja YES mengetuai program atau menyokong penyedia program lain untuk meningkatkan penyertaan belia. (Club AfterZone dibincangkan secara lebih terperinci dalam Pelajaran 7.)

Muat turun penerangan kerja YES-pekerja: Apabila sudah tiba masanya untuk program anda memulakan kakitangan, gunakan penyampai kerja sokongan kakitangan ini sebagai panduan. (92KB)

 • Ahli AmeriCorps membantu pekerja YES dengan logistik sehari-hari seperti makanan ringan dan kehadiran, serta sokongan dan memimpin Club AfterZone dan program lain.

 • Para sukarelawan kolej memberikan sokongan semasa peralihan dan masa makanan ringan, membantu pembekal program semasa program, dan membantu kerja rumah atau aktiviti lain semasa Club AfterZone. Sukarelawan melaporkan kepada penyelaras tapak AfterZone.

Perbendaharaan kata

Kami menggunakan istilah ini sepanjang pelajaran ini dan pelajaran PASA yang lain:

Geran Pusat Belajar Masyarakat abad ke-21: Disediakan oleh Jabatan Pendidikan AS kepada pusat-pusat pembelajaran masyarakat yang menyediakan peluang pengayaan akademik semasa jam nonschool untuk anak-anak, khususnya para pelajar yang menghadiri sekolah kemiskinan dan sekolah berprestasi rendah.

AfterZone: Kawasan geografi yang mendefinisikan "kampus komuniti" sekolah dan penyedia komuniti di kawasan tersebut. Pelajar dari pelbagai sekolah boleh menghadiri rangkaian program selepas sekolah dalam zon.

Providence After School Alliance (PASA): Sebuah agensi perantara yang bertanggungjawab untuk mewujudkan satu sistem peluang selepas sekolah yang berkualiti untuk belia sekolah menengah di Providence, Rhode Island. Pada mulanya dibiayai oleh Yayasan Wallace dan Bank of America, PASA didorong oleh usaha kolektif lebih daripada 150 penyedia pendidikan awam dan bukan keuntungan selepas itu dan diterajui oleh Datuk Bandar David N. Cicilline.

Agensi pengurusan tapak: Organisasi berasaskan komuniti yang mengawasi operasi dan logistik AfterZone sehari-hari, sering ditempatkan di satu sekolah untuk setiap AfterZone.

Perkara utama

Berikut adalah beberapa faktor penting untuk dipertimbangkan:

 • Kakitangan harus terdiri daripada individu agensi tapak, pekerja perantara (seperti ahli PASA), sukarelawan kolej dan sekolah menengah, dan pekerja yang dibiayai oleh sekolah.
 • Kakitangan agensi tapak menjalankan operasi sehari-hari semua program selepas sekolah, mengesan dan menyelia pelajar.
 • Pembekal komuniti utama perlu berhimpun menjadi jawatankuasa bagi menyelia matlamat jangka pendek dan jangka panjang AfterZones.
 • Majlis Penyelarasan AfterZone melibatkan penyedia program utama dan ahli komuniti untuk setiap AfterZone, dan bermesyuarat setiap bulan untuk membincangkan belanjawan, kakitangan, dan operasi.
 • Majlis koordinasi seluruh bandar terdiri daripada beberapa ahli penting setiap Majlis penyelaras AfterZone untuk mengawasi isu-isu besar gambar.