Anonim

Anda mungkin pernah mendengar cerita yang disebabkan oleh kemelesetan, Hawaii telah memotong 17 hari dari tahun persekolahan, meninggalkan 163 hari pengajaran dan bukan 180 hari yang lebih tipikal. Kisah ini menunjukkan bahawa dengan Hawaii berhampiran pencapaian pendidikan, ia tidak mampu kehilangan hari itu.

Tetapi saya ingin mencadangkan bahawa kerana Hawaii sudah berpangkat sebagai salah satu negeri yang paling rendah secara akademik, memulihkannya 17 hari tidak akan menjadi masalah - tidak akan menambah sepuluh lagi.

Intinya ialah kita mesti membuat perubahan dalam cara sekolah menyambut, menghargai, dan memberi inspirasi kepada pelajar. Sekiranya sekolah tidak menyediakan iklim yang selamat, mencabar, menyokong, dan bersedia untuk membantu perkembangan sosial-emosi dan watak pelajar sebagai pelengkap kepada pembelajaran akademik mereka, 180 hari pengajaran menawarkan kelebihan jelas lebih 163.

Mungkin krisis ini akan memaksa mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan memikirkan kotak semasa mereka.